چاپگرهای جوهرافشان بخش اول (تاریخچه و عملکرد چاپ جوهر افشان)   | تاریخ درج مطلب: 2 شهریور ماه 1395  | نوشته: م.ص.فیروزی

تاریخچه و تحولات چاپ جوهر افشان
روش تبدیل جریان مایعات (Liquid stream) به قطرات "که همان عمل چاپ جوهر افشان می باشد" اولین بار توسط لرد ریلی Lord Rayleigh در سال ۱۷۸۷ تبیین گردید و سپس المکویست (Elmqvist) از شرکت زیمنس در سال ۱۹۵۱ روش توضیحی لرد ریلی را به صورت عملی اجرا و آنرا به ثبت رسانید و موجب شد تا اولین و ایتدایی ترین پرینتر جوهرافشان که مخصوص چاپ منحنی و چارت بود اختراع شود.
در دهه ۶۰ میلادی دکتر سویت از دانشگاه استنفورد ثابت کرد که با اعمال فشار مکانیکی بر روی محفظه ای پر از جوهر می توان قطرات جوهر را از سوراخ کوچکی که در محفظه وجود دارد به طوری که آن قطرات دارای شکل و ظاهری همگن باشد خارج ساخت. در این وضعیت اگر قطرات جوهر را از میدان الکتریکی عبور دهیم قطراتی که باردار می شوند می توانند به مسیر خود که برخورد با کاغذ باشد ادامه دهد و قطرات غیر باردار از مسیر خود خارج و با ریزش در محفظه ای خاص به منبع جوهر برگشت داده شود تا در مراحل بعدی در پروسه توضبح داده شده قرار گیرند. به علت برگشت جوهر مصرف نشده به منبع اصلی به اینگونه چاپگرها پرینترهای جوهر پیوسته یا Continues ink-jet می‌گویند.
در دهه ۹۰ میلادی ، ابداعات آقای سویت موجب شد تا پرینترهای ویدیو جت و DIJIT ساخته و روانه بازار شود. تقریبا در همان دوره پروفسور هرتز از انستیتو تکنولوژی لوند در سوئد ، بر روی اشکال متفاوت پرینترهای جوهر پیوسته کار کردند و توانستند با روشهای خاصی تکنولوژی نقاط خاکستری چاپ را ابداع نمایند. روش پروفسور هرتز برای ایجاد واریته های مختلف طیف خاکستری بر مبنای نشستن مقدار مشخصی از قطرات جوهر مشکی در واحد سطح (یک پیکسل) بود.
روش پروفسور هرتز در واقع مفهوم افزایش یا کاهش دانسیته جوهر چاپ شده است و همانطور که می دانید این روش قابل تعمیم به رنگهای دیگر نیز است. متد پروفسور هرتز بعدا بعنوان لیسانس در اختیار دو شرکت آیریس گرافیک و استورک قرار گرفت و موجب شد تا هر دو شرکت بتوانند تصاویر بسیار زیبایی را به وجود بیاورند.
در خلالی که تکنولوژی پرینترهای جوهر پیوسته در حال مطالعه، تکمیل و گسترش بود محققین بر روی روشهای دیگر نشاندن جوهر بر روی کاغذ کار می کردند. یکی از روشهایی که از چشم محققن دور نماند تکنولوژی هدهایی بود که محفظه جوهر آن توسط یک لایه دیسک پیزو الکتریک (Drop on Demand) تحریک می شد. در این متد با سیستم ایجاد میدان مغناطیسی و یا برگرداندن جوهر اضافه به منبع اصلی مواجه نیستیم و آن سیستم پیچیده وجود ندارد، بنابراین سیستم چاپگر از ساختمان ساده تر و بنابراین مطمئن تری برخوردار است. سه شرکت زولتون ، کیسر و سرز از مدعیان روش اخیر هستند.
ابداعات شرکتهای نامبرده موجب شد تا این روش در چاپگرهای siemens-PT 80 در سال ۱۹۷۷ و پرینترهای سیلونیکز در سال ۱۹۷۸ استفاده شود که اساس همه این پرینترها همانطور که توضیح داده شد بر مبنای ایجاد موجی از حرکات مکانیکی دیسک پیزو الکتریک بود که بر محفظه جوهر اعمال می شد.
تعداد بسیار زیادی از پرینترهایی که با تکنولوژی Drop on Demand کار می کنند در بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ تولید و وارد بازار گردید. روش ساده پاشش جوهر در اینگونه چاپگرها موجب شده بود که مصرف کنندگان این نوع چاپگرها را قابل اعتماد بدانند. هر چند معایبی مانند گرفتگی نازل های پرینتر و گاهی زیبا نبودن تصاویر چاپ شده موجب نارضایتی مصرف کنندگان می شد که دلیل اصلی بروز این اشکالات نوعی توقف تحقیقات در بهینه کردن چاپگرها در آن زمان بود.
در سال ۱۹۷۹ ، اندو و هارا از شرکت کنون نوعی متفاوت از چاپگرهای Drop on Demand را اختراع نمودند که در این روش ایجاد قطرات جوهر و سپس خروج آن از نازل توسط فشار مکانیکی حاصل از ارتعاش دیسک پیزوالکتریک نبود. در این روش در محفظه جوهر المان حرارتی ای وجود دارد که با گرم شدن موجب می گردد تا بخشی از جوهر تبخیر و انبساط پیدا نماید که این انبساط موجب پرتاب کردن قطره جوهر از نازل مرتبط به محفظه می گردد. این روش را شرکت کنون بعنوان سیستم Bubble- Jet به بازار عرضه نمود. این روش با توجه به سادگی هد و همچنین پیچیده نبودن کنترل کننده های الکترونیکی آن موجب شد تا قیمت تمام شده آن مناسبتر از روش قبلی باشد که در بازار رقابت نکته مهمی محسوب می شود. ضمنا شرکت HP هم زمان و یا چندی پس از شرکت کنون کارتریجهای خود را که از تکنولوژی مشابه ای استفاده می شد روانه بازار کرد.
در سال ۱۹۸۴ شرکت HP پرینتری را به نام Thinkjet بصورت گسترده وارد بازار نمود که می توان آنرا یکی از موفق ترین محصولات که بر اساس تکنولوژی Bubble –Jet ساخته شده بود نام برد.
شرکت HP نام تکنولوژی این نوع پرینتر را Thermal Jet معرفی کرد هد این پرینتر شامل ۱۲ نازل بود و هر زمان کارتریج جوهر مصرف می شد هد پرینتر نیز که متصل به کارتریج بود تعویض می شد. اینکار موجب می گردید تا در یک بازه زمانی خاص هد پرینتر با تعویض کارتریج نو شود و بنابراین نتیجه چاپ به مراتب کیفیتی مطلوب مصرف کننده را داشته باشد.

در برخی از چاپگرهای جوهرافشان نظیر Canon’s BubbleJet از جوهر داغ شده و در برخی نمونه های دیگر نظیر Epson’s Stylus از هدهای چاپ پیزو الکتریک استفاده می گردد. این چاپگرها معمولاً ساختار پیچیده ای ندارند و تقریباً همه انواع آنها دارای یک مکانیسم هد چاپ، حرکت دادن هد و اجزای حرکت کاغذ است. این چاپگرها اصولاً جوهر را از میان یکسری مجرای بسیار ریز خارج کرده و روی کاغذ منتقل می کنند. فرایند انتقال جوهر را با روش های مکانیکی و یا مبتنی بر گرما انجام می‌دهند. در چاپگرهایی که از روش گرمایی استفاده می‌کنند یکسری مقاومت ریز در انتهای هر کدام از مجراهای انتقال جوهر قرار می‌دهند. این مقاومت ها جوهر موجود در لوله را تحریک کرده و یک حباب بسیار ریز هوا را ایجاد می کنند که قطره ای کوچک از جوهر را به بیرون هدایت می‌کند. چاپگرهایی که به صورت مکانیکی عمل می‌کنند نیز همین کار را انجام می‌دهند اما به وسیله نیرویی که هد بر جوهر وارد می‌کند.
مکانیزم چاپ جوهر افشان
چاپگر های جوهر افشان از مکانیزم ساده ای که در هد آن ها است برای چاپ متون یا تصاویر استفاده می کنند که آن مکانیزم دستور "بپاش یا نپاش" است که توسط جریان مغناطیسی به هد چاپگر اسال می شده و طی این فرایند جوهر از نقاط بسیار ریز هد که همان نازل ها هستند خارج شده و بر روی کاغذ می نشینند .
این تصویر نوع عملکرد یک پرینتر جوهر افشان را به روش ساده توضیح می دهد. در این تصویر اجزاء مختلف یک چاپگر که در همگی آنها یکسان است به وضوح دیده می شود .
بخش های اصلی یک چاپگر جوهر افشان عبارتند از :
- شاسی یا بنده فلزی دستگاه که کلیه قطعات بر روی آن سوار می گردد
- بخش هد دستگاه که کارتریج ها درون آن قرار گرفته و توسط یک موتور و یک تسمه به سمت راست و چپ حرکت می کند
- بخش تغذیه کاغذ که توسط یک یا چند موتور وظیفه حرکت دادن کاغذ به صورت عمودی را به عهده دارد
در این ماشین ساده به جای کارتریج و هد چاپگر یک خودکار به کار گرفته شده است . اگر شما خودکار را کارتریج و نوک خودکار را هد کارتریج و جوهر درون خودکار را جوهر کارتریج در نظر بگیرید . هد باحرکت افقی که توسط موتور و تسمه پرینتر انجام می شود با دریافت دستور بپاش در هر مکانی از کاغذ یک قطره جوهر می نویسد (این یک قطره می تواند از ضخامت و اندازه های متفاوتی بر خوردار باشد. در صورتی که نقطه بسیار کوچک باشد دقت خطوط بالاتر و خطوط ظریف تری را شاهد هستیم) و با پایان دستور پاشش جوهر متوقف می شود که این همان دستور نپاش است. در صورتی که دستور ممتد باشد به جای نقطه یک خط کشیده می شود و در هر خط نقاط یا خصوط مشخصی نمایان می شود.
سپس توسط موتور های چاپگر کاغذ به جلو رفته و همان عمل کشیده شدن خطوط یا نقطه ها تکرار می شود(باید توجه داشت که در این قبیل پرینتر ها حرکت کاغذ طوری انجام می گردد که نقاط خطوط قبل و بعد به هم چسبیده و یا فاصله بسیار کمی داشته باشند تا در شکل به دست آمده پیوستگی مشاهده شود) این عمل تا زمانی که کل کاغذ چاپ شده و عمل چاپ به پایان برسد و نتیجه کار نمایان شود تکرار می گردد .
تصویری که از این دستگاه به دست می آید یک تصویر ساده که از یک رنگ تشیکل شده است می باشد . لذا در صورتی که تعداد خودکار های بکار رفته در این دستگاه بیشتر از یکی باشد و رنگ های آن ها نیز متفاوت باشد و همان عملکرد بالا تکرار شود نتیجه چاپی می تواند یک تصویر چند رنگ باشد و "این همان نحوه عملکرد یک چاپگر جوهر افشان به روش و بیان ساده است"
در پرینتر ها با وجود 4 و یا 6 و در برخی از آنها 9 رنگ و ترکیب آن ها با یکدیگر در نقاط خاص رنگ های متنوع بدست می آید که این عملکرد با توجه به پیشرفت این تکنولوژی در حال تکامل است
تصویر خارج شده از یک پرینتر جوهر افشان دارای موارد منحصر به فردی است که تنها مختص به این دست از پرینتر هاست:
- نقطه ها بسیار کوچک و در اندازه تار موی انسان هستند. (عموما بین 50 تا 60 میکرون)
- نقطه ها بسیار دقیق و با وضوح 600 تا 1440 نقطه در اینچ و حتی بالاتر جایگذاری شده اند.
- نقطه ها ممکن است برای ایجاد یک تصویر از ادغام رنگ های مختلف با یکدیگر ایجاد شوند.
هر چه نقاط و نازل های خروج جوهر در هد یک چاپگر جوهر افشان بیشتر باشد دقت چاپ و کیفیت آن بالاتر بوده و سرعت چاپ آن نیز افزایش می یابد.
در بخش دوم نگاهی دقیق تر به سخت افزار یک دستگاه جوهر افشان خواهیم داشت

 • درج نظر | مشاهده نظرات

  در حال ارسال فرم ...

  بروز مشکل در ثبت فرم، مجددا تلاش کنید

  نظر شما با موفقیت ثبت شد

معرفی دستگاه 4 کاره HP OfficeJet X476dw , X576dw  | تاریخ درج مطلب: 26 تیر ماه 1395

در یک بررسی سریع و خلاصه باید گفت که دستگاه های سری X جزو آن دسته از دستگاه هایی به حساب می آید که از تکنولوژی هد عریض برای چاپ  استفاده می کنند، این هد ها بر خلاف هد های رایج جوهر افشان که با حرکت و عمل رفت و برگشت در عرض کاغذ عمل چاپ را انجام می دهند ثابت هستند و با حرکت کاغذ از زیر آنها عمل چاپ صورت می گیرد، این کار سرعت چاپ را حداقل تا 10 برابر افزایش می دهد، در این نوع چاپ برخلاف مدل های قبلی که برای چاپ هر یک خط از تصویر بایستی یک بار هد عمل رفت و برگشت را انجام می داد، دیگر خبری از رفت و برگشت نیست و مانند مدل های لیزری کاغذ از یونیت چاپ حرکت کرده و پیوسته جوهر روی آن پاشیده می شود، 

جوهر پیگمنت
این سری از پرینتر ها از جوهر پیگمنت استفاده می کند که با توجه به بودن ذرات جامد درون جوهر، عمل چاپ روی کاغذ های معمولی بهتر و با کنتراست و عمق بیشتری همراه خواهد بود، این به این دلیل است که ذرات جامد روی سطح کاغذ قرار می گیرند و برخلاف جوهر های دای به خورد کاغذ یا زیر لایه سطحی نمی روند، این جوهر ماندگاری رنگی به مراتب بالاتر دارد و تا 80 سال در برابر محو شدن یا تغییر رنگ مقاومت می کند (در شرایط استاندارد نوری) ، ضد آب بودن روی کاغذ های معمولی و کتد از مزایای دیگر این نوع جوهر می باشد. البته نباید فراموش کرد که چاپ با این نوع جوهر نتیجه را قدری کدر و مات می کند و جلا و کنتراست جوهر های دای را روی کاغذ های گلاسه ندارد، این جوهر بسیار مناسب چاپ روی کاغذ های مات و معمولی است، البته میزان مات بودن رنگ ها چندان محصوص نیست و در مقایسه بیشتر مشخص می شود.

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری بسیار
این دستگاه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بسیار خوبی دارد، سرعت چاپ در مدل ها 476 حدود 40 برگ در دقیقه و در مدل های 576 حدود 50 برگ در دقیقه است، سرعت اسکنر و چاپ دو روی این چاپگر در حدود 20 برگ در دقیقه است، یکی از امکانات بسیار خوب این دستگاه امکان اسکن اسناد و ذخیره آنها بصورت PDF روی فلش هست که بصورت مستقیم به دستگاه وصل می شود، همچنین امکان پرینت گرفتن اسناد از روی فلش برای این دستگاه وجود دارد. 

صفحه نمایش این دستگاه رنگی و حدودا 4 اینچی و از نوع تاچ یا لمسی می باشد، با این امکان به راحتی می توان وارد قسمت های مختلف دستگاه شد و عملیات های مورد نیاز را انجام داد.

امکانات نرم افزاری بسیار خوبی این دستگاه دارد، نظیر اینکه می توانید به دستگاه فرمان دهید متون رنگی درون فایل چاپی را مشکی و با استفاده از جوهر مشکی چاپ کند،

مواد مصرفی
همچون سایر مدل های چاپگر مواد مصرفی برای این دستگاه بسیار گران قیمت می باشد، هر چند این مدل برای کار در اداره جات ساخته شده است و با توجه به میزان و حجم چاپ مورد نیاز در این مکان ها، هزینه تعویض کارتریج مقرون به صرفه می باشد، با توجه به اینکه این دستگاه از جوهر پیگمنت استفاده می کند و گران تر بودن قیمت این نوع جوهر می توان بالا بودن قیمت کارتریج های این دستگاه را منطقی دانست، البته hp از یک فرمول ویژه و منحصر به فرد در ساخت جوهر های این پرینتر استفاده کرده است، این بصورتی است که در طول مدل باز بودن نازل ها برای چاپ های ادامه دار و یا تکثیر، با ایجاد یک لایه فیلم مانند در بالای سطح جوهر در نازل ها، عمل تبخیر آب درون جوهر بسیار کند شده و جوهر درون نازل دچار چسبندگی و افزایش غلظت نمی شود، در این صورت نازل دچار گرفتگی شده و عمل پرینت با اختلال همراه خواهد بود،

همچون بسیاری از چاپگر ها امکان نصب مخزن روی این چاپگر وجود دارد و با توجه به ساختار آن نمونه های مختلف و مخصوصی مخزن برای این چاپگر ساخته شده است، نمونه های مخازن این دستگاه 1 لیتری بوده و در زیر محل خروج جوهر وصل می شود. البته باید توجه داشت که باید از جوهری متناسب با فرمول جوهر اصلی استفاده کرد، هر چند بعید به نظر می رسد که شرکت های سازنده جوهر چندان به این مورد توجه کرده باشند و با اندگی تغییر در نمونه های قبلی جوهر ها ، آنها را به نام این پرینتر و مخصوص این دستگاه به بازار عرضه می کنند.

کارتریج های قابل شارژ این دستگاه نیز در بازار موجود می باشد، ولی من شخصا هنوز آنها را مورد آزمایش قرار ندادم و در ادامه نتیجه آزمایشات را در همین صفحه قرار خواهم داد. نکته ای که باید در شارژ کارتریج های اصلی این پریتر در نظر بگیرید این است که نباید بزارید جوهر کارتریج به صفر برسد، به صفر رسیدن جوهر باعث ورود هوا به هد می شود، بنابراین دستگاه تا زمانی با کارتریج کار می کند که جوهر آن به صفر نرسد، دستگاه به صفر رسیدن جوهر را با حسگر های درونی خود متوجه می شود و در این مورد از قطره شمار و سیستم تخمین سطح جوهر استفاده نمی کند. تا زمانی که جوهر درون کارتریج باشد دستگاه تنها به شما اخطار Ink low می دهد ولی همچنان به چاپ کردن ادامه می دهد.

متاسفانه هنوز این دستگاه در کشور ما چندان شناخته شده و آشنا نیست، و با توجه به بدبینی های موجود روی نمونه های جوهر افشان چندان مورد استقبال قرار نگرفته است، همچنین دست اندرکاران واردات این دستگاه چندا خدمات پس از فروش خوب و قابل قبولی برای آن ارائه نمی دهند. از این جهت ما بر آن هستیم تا خدمات مربوط به مواد مصرفی و آموزش آن را در روز های آتی به کاربران این دستگاه ارائه دهیم. ما را دنبال کنید...

 • درج نظر | مشاهده نظرات

  در حال ارسال فرم ...

  بروز مشکل در ثبت فرم، مجددا تلاش کنید

  نظر شما با موفقیت ثبت شد

معرفی دستگاه 4 کاره HP OfficeJet 5740  | تاریخ درج مطلب: 26 تیر ماه 1395

دستگاه 5740 با توجه به طراحی زیبای آن و امکانات فوق العاده یک دستگاه منحصر به فرد بین مدل های مختلف است، شرکت hp با به کار بردن تجربیات پیشین خود در تولید های قبلی و تجربه فروش چشمگیر مدل 4630، این بار دست به تولید مدل های مشابه با طراحی های بهتر و چشم نواز و امکانات بیشتر، برده است، در مقایسه با مدل 4630 این دستگاه تمام خصوصیات خوب آن را به ارث برده و در کنار آنها امکانات بهتری به آن اضافه شده است. 

طراحی منحصر به فرد
در این مدل همانطور که مشاهده می کنید از یک شکل یک پارچه و هماهنگ برای دستگاه استفاده شده است، در واقع قسمت های مختلف دستگاه در یک شکل منسجم در کنار هم قرار دارند، به صورتی که وقتی به دستگاه نگاه می کنید، بیرون زدگی قسمت های مختلف را احساس نمی کنید، همچنین گرد کردن لبه ها باعث شده دستگاه کم حجم تر به چشم آید و طول و عرض آن به هم نزدیک شود، شاید در این طراحی از دستگاه های کنون الگوبرداری شده باشد، 

صفحه نمایش لمسی رنگی
در این دستگاه دیگر خبری از دکمه های متعدد نیست، مخصوصا دکمه های مدل 4630 که فشار زیادی برای عمل احتیاج داشتند در این دستگاه جای خود را به یک صفحه نمایش رنگی چشم نواز با کارایی بالا تر داده اند، شما در این صفحه نمایش به همه چیز بصورت سریع دسترسی دارید و نیازی به وارد شدن به قسمت های مختلف و رد کردن چند صفحه برای رسیدن به گزینه مورد نظر، ندارید. 

کاست حجیم کاغذ
در این مدل شما می توانید حجم بالایی از کاغذ را در کاست مخصوص آن قرار دهید و به راحتی تا حجم بالایی چاپ نیازی با قراردادن کاغذ در دستگاه ندارید، همچنین پوشش کاست از نمایش کاغذ ها که شکل نا مناسبی به دستگاه می دهد و کثیفی آنها جلوگیری می کند. 

پوشش قسمت ADF 
همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید، قسمت ADF توسط یک درب پوشیده می شود تا یکپارچگی دستگاه رمانی که به آن نیاز ندارید حفظ شود، همچنین باز شدن درب فرم کاربری به ADF می دهد و عمل ورود کاغذ را روان تر می کند

پشتیبانی از WIFI و LAN 
این دستگاه قابلیت اتصال به شبکه از طریق کابل شبکه و سیستم WIFI را با هم دارا می باشد،امکان اتصال کابل شبکه گستره کاری دستگاه را بیشتر کرده و سرعت انتقال اطلاعات را در دفاتر و اداره جات که تعداد زیادی سیستم ممکن از است از یک پرینتر استفاده کنند بیشتر می کند، وایرلس این دستگاه از سیستم های اتصال مستقیم یا WIFI Direct و اتصال به Ruter یا Access Point هماهنند مدل 4630 و 3830 پشتیبانی می کند. 

چاپ بدون حاشیه و چاپ پشت و رو
این مدل نیز مانند مدل 4630 از امکان چاپ بدون حاشیه و دو رو پشتیبانی می کند، چاپ بدون حاشیه این امکان را به شما می دهد تا بتوانید تصاویری با اندازه 20x30 رو کاغذ A4 چاپ کنید، همچنین در چاپ از برنامه WORD دیگر نگران چاپ نشدن کادر یا حاشیه دور نخواهید بود.

سرعت، کیفیت و سایر مشخصات
اگر شما قبلا با مدل های پیشین مانند 4630 کارکرده باشید، بایستی بدانید که سرعت پرینت در این دستگاه چندان تغییری نکرده است، همچنین کیفیت چاپ با توجه به ساختار کارتریج های آن همانند مدل های پیشین است، سایر امکانات مانند فکس و ... تماما مانند مدل های پیشین است، هر چند این دستگاه هنوز وارد بازار ایران نشده است و حتی مشخص نیست جزو سیاست وارد کنندگان باشد یا خیر، ولی با توجه به تجربیات قبل در کارکرد با  مدل های پیشین می توان تصور یک دستگاه کار آمد با قیمت بسیار مناسب به همراه قابلیت نصب مخزن جوهر را از آن داشت. 
 • درج نظر | مشاهده نظرات

  در حال ارسال فرم ...

  بروز مشکل در ثبت فرم، مجددا تلاش کنید

  نظر شما با موفقیت ثبت شد

معرفی دستگاه 4 کاره HP OfficeJet 3630  | تاریخ درج مطلب: 26 تیر ماه 1395

اگر بخواهید تاریخچه ساخت و ارائه محصولات جوهر افشان HP را بررسی کنید به این حقیقت می رسید که طی حداقل 8 سال گذشته دستگاه های تولیدی سری خانگی و اداری چندان تغییری از لحاظ تکنولوژی و ساختار نکردند و بیشتر شکل و طراحی آنها تغییر کرده است، شرکت HP طی این مدل با تغییر طراحی دستگاه های خود و اضافه کردن آپشن های مختلف به آنها سعی در تثبیت مقدار سهم خود در بازار کرده است.

مدل 3830 مدل ارتقا یافته 2620 می باشد که طبق ساختار 3630 تولید شده است، کاغذ کش این مدل در پشت چاپگر قرار دارد و کاغذ از بالا وارد چاپگر می شود، این نوع کاغذ کش در مقایسه با مدل های 4630 و 4650 که از پایین تغذیه می شوند، از لحاظ کار با کاغذ های سنگین و ضخیم مناسب تر و کارایی بهتری دارند، ولی گاهی به دلیل لغزنده شدن غلطک ها در کشیدن کاغذ موفق نیستند و بایستی کلید "تلاش مجدد" زده شود.

اتصال بی سیم یا WFI و چاپ بدون حاشیه
مدل 2620 در مقایسه با 4630 فاقد WIFI و اتصال بی سیم بود، ولی این مدل دارای شبکه وایرلس و WIFI می باشد و از این نظر کمبودی در مقایسه با مدل ها رایج ندارد، همچنین این مدل امکان پرینت بصورت Boradless یا چاپ بدون حاشیه را نیز مانند مدل 4630 دارد، از این منظر مدل 3830 چندان تفاوتی از نظر امکانات با مدل های گران قیمت تر ماند 4650 که مدل ارتقا یافته 4630 است ندارد، البته اگر چاپ پشت و رو را در نظر بگیریم باید گفت این یکی از کمبود های این مدل می باشد، هر چند چاپ پشت و رو با توجه به تاخیر صورت گرفته در کشیدن مجدد کاغذ برای چاپ روی دوم، برای خشک شدن روی اول، چندان از نظر زمانی با صرفه نیست و حالت دستی مناسب تر است.

صفحه نمایش لمسی
از نظر سرعت، تکنولوژی چاپ، کیفیت چاپ و صدای تولید شده می تون گفت که این مدل نیز از همان ساختار مدل های قبلی بر خوردار است، ولی صفحه نمایش لمسی این مدل امکان بسیار خوبی است که توجه خریداران را به خود جلب می کند، هر چند سیاه سفید بودن صفحه نمایش که برای کاهش هزینه های تولید دارای چنین ساختاری است، رتبه آن را بین کاهای لوکس پایین می آورد، ولی از لحاظ کاربردی کمبود و مشکلی از این ناحیه بوجود نخواهد آمد.

کاتریج های مدل 63
این مدل مانند مدل های جدید وارد شده به بازار از کاتریج مدل 63 استفاده می کند، این مدل کارتریج که از لحاظ فنی و ساختاری با مدل های 61 چندان تفاوتی ندارد، همانند مدل های قبلی قابلیت نصب مخزن با ابزار ها و روش های استاندارد دارای می باشد، البته باید بدانید که این مدل کارتریج در مقایسه با 61 از نظر جای رنگ ها تفاوت هایی دارد.

امکان نصب مخزن
این مدل دستگاه هنوز وارد بازار نشده است، ولی طی بررسی های به عمل آمده امکان نصب مخزن مانند مدل های قبلی رو آن وجود دارد، آنور که از شواهد مشخص است قیمت این دستگاه برابر قیمت مدل 2620 می باشد، ولی امکان اتصال بی سیم و چاپ بدون حاشیه، امکانات بسیار خوبی است که در مقایسه با 2620 روی این مدل وجود دارد، البته صفحه نمایش لمسی را نباید فراموش کنید.

بجز تغییرات نامبرده شده، این دستگاه تفاوت دیگری با مدل های قبلی ندارد، یعنی سرعت و کیفیت چاپ در آن تغییری نکرده است. با توجه به تغییرات ظاهری در این مدل می توان پیشبینی کرد که توجه کاربران زیادی را بخود جلب کند.

 • درج نظر | مشاهده نظرات

  در حال ارسال فرم ...

  بروز مشکل در ثبت فرم، مجددا تلاش کنید

  نظر شما با موفقیت ثبت شد

خدمات چاپگر های جوهر افشان  HP     فروش کیت های مخزن چاپگر های

2130 - 4630 - 2620 - 1050 - 3545